Privacy statement

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVPFI). In de GVPFI zijn de regels van de Wbp specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van de GVPFI kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt het Verbond van Verzekeraars hierover ook een brief sturen of bellen:

Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
(070) 333 85 00

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van verzekeringen.
 • Het beheren van relaties die ontstaan uit verzekeringen.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten.
 • Het uitvoeren van (statistisch) onderzoek.
 • Het testen van onze systemen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het trainen en coachen van onze medewerkers.
 • Om te zorgen voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector en onze organisatie.

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder deze namen hebben wij verschillende verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De meldingen staan onder verschillende meldingsnummers geregistreerd in het meldingenregister van de AP. Dit register vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Gezondheidsgegevens

Voor het aangaan en uitvoeren van bepaalde verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen en woonlastenbeschermers) vragen wij om gezondheidsgegevens. Deze persoonsgegevens ontvangen wij van u of - met uw toestemming - van derden, zoals uw huisarts of psycholoog. De verwerking van uw gezondheidsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van onze Medisch Adviseur. Gezondheidsgegevens worden door de Medisch Adviseur alleen verstrekt aan andere medewerkers binnen de organisatie als dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een verzekering. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hierdoor zijn zij ook verplicht uw gezondheidsgegevens geheim te houden.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Daarnaast verwerken wij strafrechtelijke persoonsgegevens. Bij bepaalde verzekeringen (bijvoorbeeld woonlastenbeschermers) stellen wij vragen over uw strafrechtelijk verleden. Dit doen wij om een inschatting te kunnen maken van uw risico. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden hebben plaatsgevonden, hoeft u niet te melden. Daarnaast verwerken wij strafrechtelijke persoonsgegevens voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector en onze organisatie. Denk hierbij aan gebruik van persoonsgegevens om fraude en misbruik van onze verzekeringen te voorkomen en op te sporen. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Beide protocollen zijn gemaakt door het Verbond van Verzekeraars.

 

Toetsing van uw gegevens bij en informatieverstrekking aan de Stichting CIS

Wij voeren een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens raadplegen en laten vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) in Den Haag. Doel hiervan is het tegengaan en beheersen van risico’s. En het tegengaan van fraude. Wilt u meer weten over de Stichting CIS en hoe zij met persoonsgegevens omgaan? Kijk dan op www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van de Stichting CIS.

 

Informatiebeveiliging

Wilt u weten hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen? Kijk dan op onze pagina over informatiebeveiliging.

 

Inzage en correctie van persoonsgegevens

Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Uw persoonsgegevens houden wij daarom graag actueel. Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben, juist zijn? Stuur dan een schriftelijk inzageverzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw identiteitsbewijs. U krijgt dan binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Staan er onjuiste persoonsgegevens op? Laat het ons weten. Wij blokkeren of verwijderen dan uw persoonsgegevens. Of we passen deze aan.

BNP Paribas Cardif
Cardif Contact Center
Postbus 4006
4900 CA Oosterhout

 

Recht van verzet

Wij gebruiken persoonsgegevens ook voor marketingactiviteiten. Wilt u niet dat wij dit doen? Laat dit aan ons weten door een brief te sturen naar onderstaand adres. Dan zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens niet meer worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

BNP Paribas Cardif
Cardif Contact Center
Postbus 4006
4900 CA Oosterhout

 

Opname van telefoongesprekken

Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor de volgende doelen:

 • Het trainen en coachen van onze medewerkers.
 • Het voorkomen en bestrijden van fraude.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Opgenomen telefoongesprekken worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan nodig is. Hebt u een geschil over de inhoud van een opgenomen telefoongesprek? Dan hebt u het recht om dit telefoongesprek te beluisteren of daarvan een kopie te ontvangen.

 

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites aantreffen. Dit privacy statement is niet van toepassing op die andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van de websites van derden. En voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees daarom, indien aanwezig, altijd het privacy statement van de site die u bezoekt.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Bijvoorbeeld in onze bedrijfsactiviteiten of in wet- en regelgeving? Dan kunnen wij de teksten van deze website en dus ook van deze pagina daarop aanpassen. Wij raden u dan ook aan om deze tekst regelmatig te bekijken als u onze website bezoekt.

 

Wilt u meer informatie?

Hebt u vragen over het privacy statement? Of over de verwerking van uw persoonsgegevens? Bel ons dan gerust. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. U kunt ook een mail sturen naar: info@bnpparibascardif.nl. Per brief kunt u ons bereiken via:

BNP Paribas Cardif
Cardif Contact Center
Postbus 4006
4900 CA Oosterhout
 

Wij helpen u graag!

Er is een probleem in de applicatie, neemt u alstublieft contact op met het BNP Paribas Cardif Contact Center.